Tisztújító Közgyűlés – 2023. február 23., INFORMÁCIÓ

 • Szakmai beszámoló (mellékletekkel) – EZEN a linken érhető el (közzétéve: 2023. február 13.)
 • Költségvetés tervezet 2023. –EZEN a linken érhető el (közzétéve: 2023. február 13.)
 • Versenynaptár tervezet 2023.  EZEN a linken érhető el (közzétéve: 2023. február 13.)
 • Tóth Tamás, a kettes- és négyesfogathajtók szövetségi kapitányának beszámolójaEZEN a linken érhető el (közzétéve: 2023. február 13.)
 • Némedi István, az ifjúsági, egyes- és pónifogathajtók szövetségi kapitányának beszámolójaEZEN a linken érhető el (közzétéve: 2023. február 13.)
 • Fülöpné Mátyus Zsuzsanna, a fiatal fogatlovak csapatvezetőjének tájékoztatójaEZEN a linken érhető el (közzétéve: 2023. február 13.)

MEGHÍVÓ SZAKÁGI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSRE

A Magyar Lovassport Szövetség Elnöksége meghívja Önt a Fogathajtó Szakág közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2023. február 23. (csütörtök), 13.00 óra /regisztráció 12 órától/
Helyszín: Nemzeti Lovarda, Tudásközpont (Budapest, Kerepesi út 7., 1087)

Kérjük a személygépkocsival érkezőket, behajtásra a Nemzeti Lovarda Lóvásár utca bejáratát, parkolásra pedig  a lovaspálya mögötti parkolót használják!

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.
Az éves közgyűlés mindenki számára nyitott.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2023. február 23. (csütörtök) 14.00 órakor Budapesten, a Nemzeti Lovarda Tudásközpontjában kerül sor. A megismételt közgyűlés a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes.

Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovassport Szövetség felé tagdíjukat 2022. évben befizették és a Szakág hivatalos fogathajtó versenyén az év során versenyzőt indítottak.

A közgyűlésen szavazati joggal a tagok képviselői rendelkeznek. A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A tag szavazati jogát törvényes képviselője útján személyesen, vagy jogszerű meghatalmazással egyéb képviselője gyakorolhatja.

A meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének.

A sportszervezeteknek legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell jelenteniük azt a személyt, aki képviselőként a sportszervezetet képviseli.

Napirend:

 1. Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
 2. A Szakbizottság 2022. évi szakmai beszámolója
 3. A 2022. év pénzügyi beszámolója
 4. A 2023. évi pénzügyi terv (költségvetés) elfogadása
 5. Szövetségi kapitányi és csapatvezetői tájékoztatók
 6. Megemlékezések
 7. Tisztújítás: a Fogathajtó Szakág elnökének, és a Fogathajtó Szakbizottság tagjainak megválasztása
 8. Egyebek
   

A Magyar Lovassport Szövetség Elnökségének 3/2023/I.18. határozata alapján a megválasztott Jelölő Bizottság tagjai és elérhetőségük:

Némedi István (elnök), +36 30 928 5571 / nemedi.istvan58@gmail.com
Szakács Róbert (tag), +36 70 332 9172 / szakibusz@gmail.com
Takács Attila (tag), +36 20 924 7154 és +36 70 334 3597 / takacsa377@gmail.com

A Jelölő Bizottság a Szövetség tagjai számára biztosítja a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét.

Budapest, 2023. február 3.

Minden érintett megjelenésére számítva, sporttársi üdvözlettel:

Lázár Vilmos s.k.
elnök
Magyar Lovassport Szövetség

*A meghívó EZEN A LINKEN
*A meghatalmazás letölthető ITT
*Szavazati jogosultság (állásfoglalás) EZEN A LINKEN

megjelent: 2023. február 5.

1./2023./II.07.E.h.: Az Elnökség kiegészítette az SZMSZ 13.§ 2) pontját.
A szakági gyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a Szövetségnek azon tagjai, akik az adott licenc évben, és/vagy az adott naptári évben, az adott szakág versenyrendszerében versenyzőjükkel részt vettek.