Szakági közgyűlés – 2020. március 11.

A Magyar Lovassport Szövetség Fogathajó Szakbizottsága határozott az éves közgyűlés időpontjáról és helyszínéről.

23/2020 (02.06.) határozat:
A szakbizottság módosította 9/2020 (01.31.) határozatát, az éves szakági közgyűlést 2020. március 11. (szerda), 9 órai kezdettel hívja össze, melynek helyszíne: Fülöpszállás, Biczó csárda.

A 2019. év szakmai beszámolója a mellékletekkel ITT

A szabályzat TERVEZETEK pirossal jelölve változat:
CAN-A, CAN-B, Ifjúsági és Fiatal lovak versenyeinek szabályzat TERVEZETE
CAN-C versenyek szabályzat TERVEZETE
CAN-D versenyek szabályzat TERVEZETE

*A meghívó letölthető ITT
*A meghatalmazás (pdf) letölthető ITT
*A meghatalmazás szerkeszthető formában ITT

MEGHÍVÓ

A Magyar Lovassport Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága meghívja Önt éves közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja:        2020. március 11. (szerda), 9 óra (regisztráció 8 órától)
Helyszín:                                Fülöpszállás, Biczó Csárda
(52-es főút, 32-es km – 6085, Fülöpszállás, Hármaspuszta 11.)

A közgyűlés akkor határozatképes, ha legalább a szavazatra jogosultak 50%-a plusz 1 fő megjelenik. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2020. március 11. (szerda), 10 óra Fülöpszálláson a Biczó Csárdában kerül sor. A megismételt közgyűlés a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes. Az éves közgyűlés mindenki számára nyitott.

Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovassport Szövetség felé tagdíjukat 2019. évben befizették és a Szakág hivatalos fogathajtó versenyén, az év során versenyzőt indítottak.
A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.
Meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait (összesen legfeljebb 3). A szabályszerűen kitöltött mellékelt meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a közgyűlés regisztrációjáért felelős tisztségviselőjének.

Napirend:

  1. Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
  2. A Szakbizottság 2019. évi szakmai beszámolója
  3. A 2019. év pénzügyi beszámolója
  4. Szövetségi kapitányi és csapatvezetői tájékoztatók
  5. A 2020. évi szabályzatok változásainak elfogadása
  6. A 2020. évi versenynaptár elfogadása
  7. Díjátadások
  8. Egyebek

A közgyűlés berekesztését követően egy ebédre invitáljuk a tisztelt megjelenteket.

Izsák, 2020. február 6.

Minden érintett megjelenésére számítva, sporttársi üdvözlettel:

Mondok József sk.
Magyar Lovassport Szövetség
Fogathajtó Szakbizottságának Elnöke