Fogathajtó Szakági Közgyűlés

A február 26-i közgyűlésen elfogadásra váró 2023. évi beszámolók, 2024-es versenyszabályzat tervezetek és  versenynaptár tervezet az alábbiakban találhatóak:

Nemzeti szabály C – D kategória 2024

Nemzeti szabályzat 2024

Ifj. Bozsik József egyesfogat csapatkoordinátor 2023-as beszámolója

Szilágyi Zsolt kettesfogat csapatkoordinátor 2023-as beszámolója

Werner Bernadett négyesfogat csapatkoordinátor 2023-as beszámolója

Fülöp István csapatkoordinátor utánpótlás kategória  2023-as beszámolója

Fülöpné Mátyus Zsuzsanna Fiatal Fogatlovak kategória 2023-as beszámolója

2023. Pénzügyi beszámoló

Meghívó 2024

Meghatalmazás

Képviselet bejelentése

 

MEGHÍVÓ

A Magyar Lovassport Szövetség Fogathajtó Szakág Elnöksége tisztelettel meghívja a szakágban tevékenykedő sportszervezeteket, versenyzőket, edzőket, bírókat, szülőket, támogatókat, az éves közgyűlésére. A közgyűlés minden érdeklődő számára nyitott.

 A közgyűlés időpontja: 2024. február 26. (hétfő), 10.00 óra /regisztráció 9 órától/

 Helyszín:  Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt

 (Mezőhegyes, Jung József tér 1, 5820) 

A Közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel

2024. február 26. (hétfő) 11 órakor Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt  (Mezőhegyes) helyszínen kerül sor.

Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes.

Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovas Szövetség felé tagdíjukat 2023.évben befizették és a Szakág hivatalos fogathajtó versenyén, az év során versenyzőt indítottak. (SZMSZ 4. § (3)

.A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.

A meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének.

Csak kétséget kizáróan eredeti és eredeti aláírással ellátott okiratot fogadunk el, ezért különösen, de nem kizárólagosan nem megfelelő aláírásbélyegzővel ellátott, elektronikusan hitelesített és kinyomtatott, továbbá fénymásolt, vagy más módon szerkesztett aláírás.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az okiratok szabályszerű kiállítása a kiállító tagszervezeti képviselő, azok felhasználása pedig a regisztráló személy felelőssége!

Napirend:

 1. Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, szavazatszámláló bizottság megválasztása
 2. A Szakbizottság 2023. évi szakmai beszámolója és annak elfogadása
 3. A 2023. év pénzügyi beszámolója
 4. A 2024. évi pénzügyi terv (költségvetés) elfogadása
 5. Szövetségi kapitányi és csapatvezetői tájékoztatók
 6. 2024. szabályzatok ismertetése és elfogadása
 7. Licence díjak elfogadása
 8. 2024. versenynaptár
 9. Megemlékezések
 10. Díjátadások
 11. Egyebek

Kisbér, 2024. január 23.

Minden érintett megjelenésére számítva, sporttársi üdvözlettel:

                                                                                             Jámbor Vilmos

                                                                                                 elnök

                                                                   Magyar Lovassport Szövetség Fogathajtó Szakága