2019-es nemzeti szabályzat

A Fogathajtó Szakág vezetése felkéri a szakágban tevékenykedő hivatalos személyeket, megyei lovas szövetségek vezetőit, versenyzőket, versenyrendezőket, hogy a 2019-es egységes szerkezetbe foglalt fogathajtó szabályzat és verseny rendszerhez illetve annak módosításához javaslataikat 2018. december 10-ig írásban szíveskedjenek elküldeni a fogatsport@lovasszovetseg.hu e-mail címre.

Köszönettel,
Mondok József
fogathajtó szakbizottság elnöke